50th Anniversary of First Quarter Storm (FQS) celebrated in the Netherlands

Dozens of young and senior activists gathered in Utrecht, the Netherlands on 15 February to celebrate the 50th anniversary of the Philippines’ First Quarter Storm of 1970 – a series of massive and nationwide protest actions against the looming Marcos fascist dictatorship, producing an entire generation of revolutionary cadres who have victoriously built the Communist

More

Will Duterte scrap all military agreements with the US?

Will Duterte scrap all military agreements with the US? It is difficult or even impossible to believe that Duterte would scrap all military agreements with the US, including the Mutual Defense Treaty, Mutual Logistics and Support Agreement and the Enhanced Defense Cooperation Agreement.
It still

More

OPAPP has long been irrelevant

The Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) has long been irrelevant in the peace process. It has lately been very vocal in opposing the resumption of the peace negotiations, thereby negating the very title of its office, becoming the office againstthe peace process.

More

On the Duterte legacy

By his own policies and actions, Duterte has defined his legacy. It is a malignant one characterized by treason, tyranny, butchery, corruption and deception.

More

Messages

Videos

Publications
 • Sa panahon ng brutal na panunupil, hinihingi sa buong bayan na ibayong magpakatatag, ipunin ang lahat ng tapang at puspusang lumaban. Mahigpit

  More
 • /

  Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal

  More
 • /

  Parang sirang plaka si Rodrigo Duterte sa kanyang paulit-ulit na pagdedeklarang magagapi ng kanyang rehimen ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kamakailan, nagbanta

  More
 • /

  Li­ma­hid sa du­go ang isla ng Neg­ros. Wa­lang tigil na bu­mubu­ga ng lak­sang pung­lo si Rodrigo Du­ter­te laban sa mga wa­lang ka­la­ban-labang

  More