AMBUS SA 23RD IB SA AGUSAN NORTE 3 KA AFP PATAY, DAGHAN ANG SAMARON

2 mins read

SULAT PAMAHAYAG | NOVEMBER 21, 2017

Subling nahiagom ug kaswalidad ang tropa sa 23rd IB PA batok sa usa ka platon nga Yunit sa BHB ubos sa Western Agusan Norte Agusan Sur (WANAS) sa tulo ka oras kapin nga sangka didto sa kilometro 10, barangay kamagong,Nasipit Agusan del Norte sa may alas 6:45 sa buntag kaniadtong Nobyembre 19,2017.Tulo ang gikataho nga patay usa ka opisyal ug duha ka elemento sa Cafgu ug ubay-ubay nga samaron sa panig sa AFP nga gikarga sa ilang military truck ug helicopter.Human sa sangka nasakmit sa yunit sa BHB ang 7 ka military backpack,usa ka ammo vest mga buhing bala ug mga himang pang komunikasyon sa nanagan nga kaaway.Sa kasuko sa mersenaryong AFP naghulog kini 3 ka rocket launcher gamit ang helikopter gunship apan luwas nga naka widro ang BHB.

Kining maong aksyong Militar nagpakita sa aktibong depensa sa BHB sa nagpadayong operasyong militar sa Agusan del Norte aron gubaon ang rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa Oplan Kapayaan. Sa taktikang saywar operisyon,gibaharan ang katawhan nga bilanggoon ang si kinsa mang nagasuporta sa BHB,buhatan ug mga ginama-gamang kaso,ug pagtanom sa peke nga mga ebendisya aron hadlokon og pitolon ang mga katungod sibil.

Laoman sa rehimeng US-Duterte nga mapakyas sila uban ang iyang mga mersenaryong AFP/PNP/Cafgu ug Paramilitar nga puohon ang Rebolusyonaryon kalihukan sa dili pa matapos ang tuig 2018.Sugaton kini sa militanting pagsukol sa katawhan armado ug dili armado aron depensahan ang ilang mga katungod tawo.

Ka Malem Mabini
Tigpamaba, NPA-NCMR

Latest from News