NDFP WebMedia

ITANONG MO KAY PROF TOPIC: INOPACAN CASE

Unang nilabas ng Philippine News Agency nito lang gabi Setyembre 5, 2019 ang bali-tang may court order para sa pag-aresto kay Jose Maria Sison, Juliet de Lima at 36 na iba pa

More