NDFP WebMedia

CASER benefits the masses

Revolutionary forces in Southern Mindanao scoffs at the ridiculous lie of 10th Infantry Division mouthpiece Capt. Jerry Lamosao that the Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) only favors the Communist Party of

More

Paigtingin ang laban sa rehimeng US-Duterte

Mabilis na lumalawak ang nagkakaisang prenteng magwawakas sa papet, pasista at pahirap na rehimen ni Rodrigo Duterte. Dahil sa walang patumangga niyang mga pang-aatake, halos lahat na ng demokratikong sektor ay kumikilos

More
1 84 85 86 87 88 147