NDFP-MINDANAO MIKONDENA SA MGA BAKAK NGA GIPAKAYLAP SA SONA NI AQUINO III

9 mins read

Sulat Pamahayag
28 July 2015

Ang katapusang SONA ni Benigno aquino III nagmugna og ilusyon nga ang mga Pilipino mas maayo na kaayo karon kay sa miagi. Apan sa tinuod, luyo sa palakpak ug istatistika, nagsamot ang pagpahimulos ug pandaugdaug batok sa katawhan diha sa pagpatuman sa reaksyonaryong gobyerno sa neoliberal nga mga palisiya nga gimbut-an sa imperyalistang US.

Subrang gidut-an na usab ni Aquino III ang mga krimen ni Gloria-Macapagal Arroyo aron isimang ang katawhan sa iyang kaugalingong mga krimen sama sa pagbudhi sa nasud pinaagi sa pagsurender niya sa atong nasudnong soberenya ug pagbaligya sa patrimonya sa ngalan sa imperyalistang globalisasyon, pagbabag sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, kabangis sa Oplan Bayanihan (OPB), ang pagpatuman sa supak sa konstitusyon nga Php150 bilyong DAP, ug ataki sa Mamasapano.

Walay iyang kalainan sa gisundan niya nga mga administrasyon diha sa pag-alagad sa ekonomikanhon ug pulitikal nga interes sa nagharing hut-ong ug sa ilang amo nga imperyalistang US. Gani mas labaw pa kini ka bangis sa pagpatuman sa imperyalistang neoliberal nga mga palisiya nga maoy nagpasamot sa kalisud sa nasud.

Gipanindot ni Aquino III ang dagway sa nasud sa mga statiska nga wala maghulagway sa tinuod nga kahimtang sa katawhang Pilipino. Gipasiatab niini ang 6.2% nga average nga pagtubo sa Gross Domestic Product (GDP), nga nag-unang nagbase sa pagtubo sa sektor sa serbisyo bisan kung dakung mikunhod ang produksyon sa agrikultura ug manupaktorya.

Ang tinuod nga pagtubo imposible ubos sa gobyernong Aquino III tungod sa pagdumili niini pagpatuman sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, nga mao ang nag-unang haligi sa ekonomiya, ug sa padayong pagpabiling semi-kolonya sa nasud ubos sa imperyalismong US. Isip usa ka dakung agalong yutaan, si Aquino III lig-ong nanalipod sa monopolyo sa yuta sa dagkung agalong yutaan pinaagi sa mini nga programang CARPer, kun diin 9 sa 10 ka benipisyaryo niini ang nagpabiling walay kaugalingong yuta nga matikad. Dugang niini, kakunsabo siya sa mga higanteng plantasyon sama sa DOLE, Del Monte ug Sumifru, sa paspas nga pagpalapad sa mga plantasyon sa Mindanao, pagpangilog og yuta gikan sa mga pag-uuma, Lumad ug Moro ug pagpahimulos sa mga mamumuong panguma.

Ang rehimeng US-Aquino walay interes sa pagpundar sa nasudnong industriyalisasyon. Gipalabi na hinoon niini ang mga mga kapitalista nga nagatumod lang sa hilawng materyales sama sa mina, semi-manupaktorya, ug gipadaghan ang mga trabahante nga barato ang suhol aron maka-ipon sa subrang ginansya ang mga higaneteng kumpanya. Busa, ang nasud walay kaugalingong mga industriya nga magmugna sa mga trabaho, mosalo sa kinatibuk-ang pwersa sa pamuo sa nasud, ug moabag sa paglambo sa agrikultura.

Ang gipasigarbong 6.8% nga walay trabaho panglingla lang tungod kay wala iapil ang partial lang nga nakatrabaho, nga kung iapil, mokabat sa 26% o 11.1 milyon ang kulang o walay trabaho, ug nga sa kasasayan kini na ang pinakadaku nga krisis sa pamuo. Bisan pa sa paspas nga pagkunhod sa bili sa peso ug pagsaka sa presyo sa palaliton, gibabagan ang pagsaka sa minimum wage nga karon mas ubos kaayo kay sa batakang gastos sa usa ka pamilya sa matag adlaw.

Dugang pa, gipasiatab niini ang dakung pagkunhod sa welga, nga nagkahulogan lang sa grabeng pagsumpo sa katungod sa mga mamumuo, tungod kay ang paghikaw sa pagwelga maoy pagguba sa labing gamhanang hinagiban sa pamuo batok sa dili makatarunganong mga palisiya sama sa kontraktwalisasyon, assumption of jurisdiction, palisiya nga “no strike, no union”, union busting, extra- judicial killings sa ubay-ubay nga mga lider-mamumuo, ug ubang porma sa pagpanumpo.

Ang kamubo sa paglambo sa agrikultura ug industriya, ug ang padayong pagpahimulos sa mga naghagong pwersa mosangpot sa kapubreho. Busa bisan pa sa giingong “inclusive growth” o dungang paglambo sa tanang sektor nagpabiling taas ang porsyento sa kapubrehon, kun diin 67.2% o 7 sa 10 ka Pilipino ang nagpuyo sa kawad-on. Kapin katunga sa pamilya sa Pilipinas nanimuyo ubos sa P100 matag adlaw, busa nagpuyo sila sa grabing kapit-os; samtang ang nagharing hut-ong ug imperyalista subra-subrang nagpatagbaw sa kahago sa katawhan.

Ang programa nga Php64.7 bilyon 4Ps dili sulbad tungod kay kini artipisyal, kontra-produktibo, may epektong implasyon ug nagdasig sa subrang pagkadependente. Gikan sa 300,000 ka pamilyang benipisyaryo niadto 2008, misaka kini sa 4.3 milyones niadtong 2014, apan dakung mokunhod kini kay mahurot ang pundo sa tuig 2018, busa mas mosamot ang ilang kalisdanan. Milimod si Aquino III nga walay buslot sa maong programa, apan nahimong ignorante siya tungod kay ang programa gitakbuyan sa korapsyon, gigamit sa mga pulitiko, ug gihimong instrumento batok sa pagsukol sa katawhan.

Ubos ni Aquino III, ang mga batakang serbisyo sosyal nagsubay sa kontra-katawhang neo-liberal nga palisiya. Sa edukasyon, ang K-12 naghatag og duot sa teknikal ug vocational nga kahanas apan giumol ang mga estudyante nga mahimong mamumuo nga hingpit nga di-moreklamo ug barato ang suholan sibo sa rekisito sa mga kapitalista. Sa pikas bahin, gibuhian sa gobyerno ang responsibilidad sa serbisyong panglawas pinaagi sa pagpribatisa ug pagkomersyalisa sa mga institusyon ug serbisyo panglawas, busa mayoriya sa Pilipino ang nahikawan sa tukmang serbisyo panglawas bisan pa kung naay Philhealth.

Gipanghambog usab niya ang kapin trilyon pesos nga koleksyon sa buhis. Nagpasabot kini nga mas bangis mopatuman ang iyang administrasyon sa bug-at nga buluhisan ngadto sa katawhan sama sa 12% nga EVAT, samtang luag kini sa pagkolekta sa mga buluhisan sa pinakadagku ug adunahan sama ni Lucio Tan, Henry Sy, Ayala-Zobel ug uban pa. Ang reporma sa hudikatura gipasigarbo usab niya, apan ang pagpuli sa mga Supreme Court justices ug Ombudsman maoy pagseguro nga dili kini mokontra sa pag-abuso sa gahum sa ehikutibo ug mapriso ang iyang kaaway sa pulitika.

Ang modernisasyon sa AFP ug PNP, sama sa pagpalit sa bag-ong mga eroplano, helikopter, hinagiban ug uban pa, nagkahulogan sa mas bangis nga pagpanumpo militar. Apan, hilom siya sa mga kalapasan sa tawhanong katungod sa OPB sama sa pagpatay sa 229 ka indibidwal gikan 2010 hangtud 2014 sa tibuok nasud, 85 ang sa Mindanao, pugos nga pagbakwit, tumo-tumo nga mga kaso, pagtak-op sa pipila ka eskwelahan sa komunidad, ug daghan ubang kalapasan.

Kung itandi sa miaging upat ka administrasyon, mas grabe ang rekord ni Aquino III sa hisgutanang kalinaw tungod kay ang iyang pagsabot sa negosasyon mao ang pagsurender sa pikas nga partido. Tungod niini dugang nagkabahin-bahin ang Bangsamoro ug mibalik ang armadong pakigbisog alang sa tinuod nga katungod sa kaugalingong paghukom. Ang administrasyon lang ni Aquino III ang wala makakab-ot og bisan unsang kasabutan sa kalinaw tali sa NDFP kung itandi sa mga administrasyon human ni Diktador Marcos. Wala na makapadayon ang pormal nga negosasyon kay nagdumili kini pagtuman sa miaging mga kasabutan, bisan pa man sa positibong paningkamot sa bahin sa NDFP.

Sa iyang SONA, si Aquino III, walay bisan usa nga giangkong tulubagon, sama sa ataki sa Mamasapano, multi-bilyon ug lapas sa konstitusyon nga DAP, pagpasagad sa hustisya sa mga biktima sa Maguindanao masaker, pagpasagad sa mga biktima sa mga kalamidad sama sa bagyong Sendong, Pablo, Yolanda, linog sa Bohol ug uban pa.

Kinahanglang dili kita magpalingla sa mga bakak ni Benigno Simeon Aquino III. Sa iyang nabilin nga tulo ka tuig sa Malakanyang, ang katawhan kinahanglang mopadayon sa pagbutyag sa pagkamalinglahon ni Aquino III ug batukan ang mapahimuslanon ug masumpoong neo-liberal nga mga palisiya.#

(pinirmahan)
Ka Oris
Spokesperson
NDFP-Mindanao

Latest from Statements