Negosasyon sa pagrelease sa sundalong POW sa MisOr pagasugdan

3 mins read

Pamahayag sa Media
July 15, 2015

Ang National Democratic Front sa North Central Mindanao Region una sa tanan, nagapasalamat sa local Third Party Facilitators ug mga peace advocates ug sa Local Crisis Management Committee sa Misamis Oriental sa ilang tukma-sa-panahon nga pagtagad ug pagpakabana kalabot sa kahimtang ni Pfc. Adonis Jess M. Lupeba. Ang maong sundalo nga sakop sa 58th IB nabihag atol sa pag-atake sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Alagatan, Gingoog City niadtong Hulyo 11, 2015. Anaa siya karon sa pag-atiman sa NPA custodial force sa EMONEB isip POW.

Subay sa una nang gipamahayag sa Regional Command sa NPA sa NCMR, abli ang NDF-NCMR nga masugdan ang negosasyon alang sa luwas ug hapsay nga pagbuhi sa prisoner of war sa pinakasayong panahon. Laing tanyag kini sa kalinaw sa pagpasibaw sa among mensahe sa pagpaluyo sa pagbalik sa panaghisgot sa kalinaw tali sa NDFP ug GRP aron masabtan sa katawhan ang gamut-hinungdan niining nagapadayon nga armadong panagbangi sa Pilipinas ug pamaagi sa pagkab-ot sa malungtaron ug makatarunganong kalinaw.

Sa pagkakaron, kinahanglan pa namong kontakon alang sa tukma nga koordinasyon ug pagtinabangay ang local Third Party Facilitators nga gilangkoban sa relihiyosong sektor ug peace and human rights advocates ug ang local Crisis Management Committee nga gipangulohan sa Gobernador sa Misamis Oriental.

Subli namong ipahibalo sa pamilya ni Pfc. Lupeba ug sa publiko nga gigarantiya namo ang mga katungod sa bihag sa gubat sumala sa gitakda sa protocols sa Geneva Convention ug sa CARHRIHL. Sa kapin sa upat ka dekada nga pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan, subli-subli na namong napamatud-an ang among hugot nga pagsubay niini. Makalaum kamo nga luwas siya nga makapauli kung mahatag ang tanang gikihananglan alang sa luwas ug hapsay nga pagbuhi sa iya. Ang personal nga pamahayag sa mga POW sa miaging tuig nga silang PFC Yorong ug PFC Cinches nga mga sakop sa 8th IB, mao ang pinakaluhaing testimonya sa among tawhanong pagtratar sa mga bihag sa gubat.

Kung duna may makahulga sa personal nga kaluwasan ni Pfc Lupeba samtang anaa sa kamot sa iyang NPA custodian, kana mao ang rescue operation sa iyang kaugalingong nahilunaang batalyon sa 58th IB. Sa bahin sa New People’s Army, kanunay kining andam sa pag-atubang ug pagpakyas sa unsa mang kontra-rebolusyonaryong military combat operation sa 403rd Brigade ug 4th ID nga ginalunsad nila may POW man o wala.

Magpagawas kami og dugang pamahayag sa kalamboan lambigit niini matag karon ug unya.

Pinirmahan,

Cesar Renerio
Spokesperson
National Democratic Front
North Central Mindanao Region

Latest from Statements