On the alleged NPA “purging” in North Cotabato

3 mins read

Valentin Palamine Regional Operations Command
Far South Mindanao Region, NEW PEOPLE’S ARMY
Press statement | 12 July 2018 | Bisaya»

Lt. Col. Elrick Paraso’s claim that the NPA in North Cotabato is threatening to conduct “purging” of its members who will surrender is an utter fabrication. According to Lt. Col. Paraso, commanding officer of the 19th IB-AFP, many NPA members “are willing to surrender but were threatened with summary execution”.

The fascist AFP is clearly inventing yarns to enshroud the issues of fake and forced surrender of civilians arbitrarily accused as NPA members or supporters.

In spreading aspersions against the revolutionary movement, the state is actually exposing its terrorism and rottenness all the more. The AFP’s ostensive concern for the alleged “purging” is a ploy to hold the NPA accountable for the looming escalation of extrajudicial killings of activists and civilians. The military agents are seemingly verging on carrying out the butchery in order to “prove” AFP’s fabrications.

The AFP is inexorably causing harrowing chaos to the people with the intention of crashing down the revolutionary movement. But the US-Duterte regime’s terror and violence would only exacerbate social crisis and ignite people’s resistance.

Duterte’s tyrant and fascist rule will be defeated decisively by the Filipino people who fight for genuine peace and democracy.

Ka Dencio Madrigal
Spokesperson, VPROC-NPA


Valentin Palamine Regional Operations Command
Far South Mindanao Region, NEW PEOPLE’S ARMY
Sulat pamahayag | 12 Hulyo 2018

Kalabot sa gikaingong “pagpamapha” sa NPA sa North Cotabato

Tinumo-tumong istorya lamang ang giluwatan ni Lt. Col. Elrick Paraso, commanding officer sa 19th IB-AFP, nga anaay hulgang “pagpamapha” sa mosurender nga mga membro sa NPA sa North Cotabato. Sumala kaniya, daghan kunong mga membro sa NPA ang “gustong mosurender ug manginabuhing normal apan gibabagan kini sa mga lider sa NPA ug gibaharang patyon”.

Tin-aw kaayo nga inimbentong sugilon lamang kini sa pasistang AFP aron tabonan ang mga isyu sa mini ug pugsanong pagpasurender sa mga sibilyan nga walay katarungang gipasanginlan nga mga membro o tigsuporta sa NPA.

Sa ilang pagpakaylap og mga hulab batok sa rebolusyonaryong kalihukan, labaw pang gipatataw sa estado ang terorismo ug kadunot niini. Ang malimbungong pagpakabana sa AFP sa kunohay nga “pagpamapha” usa lamang ka pakana aron ipasangil sa NPA ang mas mograbe pang ekstrahudisyal nga pagpamatay sa mga sibilyan ug mga aktibista. Malagmit nga naghinamhinam na ang mga ahente sa estado nga ipatuman ang pagpang-ihaw aron “pamatud-an” ang ginamang istorya sa AFP.

Walay pugong ang AFP sa pagpahamtang og makalilisang nga kaguliyang sa katawhan sa katuyoang dugmokon ang rebolusyonaryong kalihukan. Apan ang terorismo ug kabangis sa rehimeng US-Duterte mopasamut lamang sa katilingbanong krisis ug mopasilaub sa pagsukol sa katawhan.

Ang malupigon ug pasistang paghari ni Duterte mahukmanong pildihon sa katawhang Pilipino nga nakigbisog alang sa tinuod nga kalinaw ug demokrasya.

Ka Dencio Madrigal
Tigpamâbâ, VPROC-FSMR

Latest from News