PAGDUMILI SA PAGHATAG SA PATAYNG LAWAS NI KA URBANO UG KA ABDUL NGADTO SA ILANG PAMILYA, MANDO SA AFP

4 mins read

Press statement | December 3, 2017

Hugot nga gikondena sa NDFP-NEMR, tanang rebolusyonaryong pwersa, ug sa katawhan sa rehiyon ang hugaw nga binuhatan sa AFP sa pagdumili sa paghatag sa patay’ng lawas ni Ka Urbano ug Ka Abdul ngadto sa ilang pamilya ug dili pagsubay sa mga protocol sa gubat kalambigt sa patay’ng lawas sa manggugubat. Salikwaot ang rason sa AFP ug PNP nga walay igong ikapamatuod nga dokumento ang gipakita sa pamilya nga ilang paryente ang maong patay’ng lawas, mao nga wala nila kini gihatag ug gipalubong na lang sa LGU-Lianga kay nabaho na.

Iresponsable kini nga matang sa pangatarungan tungod kay ang namatay nga si Santiago Zamora Caridad o Ka Urbano, 58 anyos, residente ug nagdaku sa Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur. Ang iyang mga kaparyentehan o si Santiago mismo ilado sa maong barangay. Busa dili katuohan nga ang LGU- Lianga walay kahibalo o dili makasusi aron pamatud-an nga ilang lumulupyo ang maong namatay. Dili rason nga tungod kay ang namatay nga residente usa ka membro sa BHB nga dili na lang angkonon. Ug gawas pa, ang daghang mga kaparyentehan niini anaa nanimuyo sa ilang lungsod nga may katungod nga mo-claim, may papeles man o wala.

Usa kini ka matang sa pagpamig-ot ug grabeng paglapas sa sagradong katungod sa pamilya nga ipahiluna ang patay’ng lawas sa ilang paryente ug minahal sa kinabuhi, ug makahimo sa pagtukaw sa pipila ka adlaw alang sa ilang pagbangutan. Usa usab kini ka grabeng pagpanamastamas sa patay’ng lawas ni Ka Urbano ug Ka Abdul nga bisan na lang unta sa katapusang higayon dili hikawan nga mahatod ug mapahiluna ngadto sa ilang mga pamilya.

Dayag nga ang utok niining malisyosong binuhatan walay lain ang pasistang AFP/PNP sa pagpanguna sa 401st Bde. Gigamit niini ang saywar aron hadlokon ang mga pamilya, kaparyentehan ug mga higala ni Ka Urbano ug Ka Abdul ug lakip nga nasaywar ang mga opisyal sa barangay ug sa lungsod. Hingpit nga gilapas sa AFP/PNP ug sa rehimeng US – Duterte ang mga protocol sa gera kalambigit sa pagrespeto sa patay’ng lawas sa mga manggugubat.

Timaan kini nga nagpatigbabaw ang paghari sa militar sa gahum sa sibilyang otoridad sa panahon sa pagpahamtang sa martial law sa Mindanao. Labaw na nga maghari ang gahum sa militar kun hingpit mapatuman ang martial law sa tibuok nasud ug matukod ang diktadura ni Duterte. Posible na kini tungod sa iyang deklarasyon sa Presidential Proclamation No. 360.

Busa giawhag nato ang mga opisyal sa Barangay Diatagon ug sa lungsod sa Lianga ug sa uban pang mga lungsod nga mobarug sa inyong mga katungod isip mga opisyal alang sa kaayuhan ug sa pagpanalipod sa katungod sa inyong mga residente. Giawhag usab ang mga pamilya, higala ug kaparyentehan ni Ka Urbano ug Ka Abdul nga manghingusog sa inyong mga batakang katungod batok sa mga pang-saywar sa mga pwersa sa AFP/PNP. Lig-ong maghiusa aron batukan ug suklan ang hilabihang pasistang pagpangatake sa AFP/PNP ngadto sa katawhan sa rehiyon.

Sa katapusan, atong saluduhan ang mabayanihong kamatayon ni Ka Urbano ug Ka Abdul, mga rebolusyonaryo, dili-makikaugalingon ug hingpit naghalad sa ilang tibuok panahon, kaalam ug kinabuhi alang sa rebolusyon ug sa kinasingkasing nga pag-alagad sa katawhan. Lig-ong subayon ang dalan nga ilang giulaan og dugo aron kab-uton ang katilingbang gawasnon ug makiangayon. Sila ang mga martir sa rebolusyon, mga bantayog nga dili matarog.

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News