PAGPANGHASI SA AFP SA KATAWHANG MORO, NAGPADAYON

3 mins read

PRESS STATEMENT | November 21, 2017

Gipanghimaraut sa North Central Mindanao Region ug sa katawhan sa mga kabaryuhan sa syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa kasadpang bahin sa Misamis Oriental ug Lanao del Sur ang pagtuyok-tuyok sa binuhat-sa-U.S. nga spy plane sama sa P3 Orion ug Predator drone niadtong petsa 18 ug 19 sa Nobyembre niining tuiga. Subrang kalisang ang nasinati sa mga lumulupyo sa nahisgutang mga lugar ilabina gihimo kini sa lalum nga kagabhion hangtud na sa pagka-kaadlawon. Kini nga mga matang sa spy plane ang gigamit sa Armed Forces of the Philippines (AFP) panahon sa ilang pagpamomba sa Marawi City.

Kung mahinumduman, niadtong Oktubre 17, 2017 gideklara ni Pres. Rodrigo Duterte nga “nalingkawas na ang Marawi City gikan sa mga teroristang Maute/ISIS.” Pero walay hunong ang AFP sa pagpanghasi sa katawhang Moro. Padayong ginahalingan sa AFP ang ginapakaylap niining black scare. Nagapakaylap kini og propaganda bahin sa recruitment sa Maute/ISIS sa dagkung unibersidad sa Marawi, Iligan ug Cagayan. Aduna na kunoy mga salin ug sumusunod sa Maute/ISIS nga nakasulod sa Iligan ug Cagayan, butang nga gipanghimakak sa PNP.

Ang padayong pagpanghasi sa rehimeng US-Duterte pinaagi sa iyang AFP mao ang pagdis-arma sa katawhan Moro, Lumad ug mga setler sa nahisgutan nga mga lugar sa ilang militansya sa kusganong pagbabag, armado ug dili armado, sa planong pagpundar og mga plantasyon ug minahan sa ilang mga kayutaang ansestral.

Paspas nagasulod ang mga proyekto sa negosyo sa dagkung imbestor sa Autonomous Region For Muslim Mindanao (ARMM) ug sa Cagayan ug Iligan. Matud pa ni Agriculture Secretary Manny Piňol niadtong Hulyo niining tuiga, maayo kuno butangan og mga proyekto sama sa mga plantasyon sa oil palm, saging ug mga minahan ug uban pang negosyo ang ARMM tungod kay walay NPA. Sa ARMM lang, mokabat og 103,000 ektaryas nga kayutaan ang planong himuong plantasyon sa oil palm ug sagingan. Niini, 2,600 ektaryas ang target sa usa ka dakung agribusiness corporation nga magtukod og plantasyon sa saging sa Bumbaran. Aduna say planong ekspansyon sa nagtunhay nga minahan sa bukid sa Cagayan wala pay labot sa planong mosulod.

Apan dili makatugot ang katawhang Moro, Lumad ug mga mag-uumang setler sa nasangpit nga mga lugar nga mapapahawa sa ilang kayutaang ansestral, ug sa mga uma nga ilang ginatikad. Buhaton niini ang tanang porma sa pakigbisog pagpugong ug pag-abog sa mga dagkung imbestor nga pugsanong mosulod ginamit ang sinuholang armadong kusog sa Pilipinas.

Ka Malem Mabini
Tigpamaba, NPA-NCMR

Latest from News