Ang Bayan - Page 3

Itaguyod ang karapatang-tao laban sa terorismong estado

Ginugunita ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kasabay ng sambayanang Pilipino, mga lokal at internasyunal na organisasyon para sa karapatang-tao at para sa kapayapaan, ang ika-20 anibersaryo ng pagpirma sa Comprehensive Agreement

More

Women, rise against the US-Duterte regime

Rodrigo Duterte and his regime relentlessly trample on women's rights. His contempt for women knows no limits. His policies result in hardships, especially for the toiling women. From his unamusing rape jokes,

More
1 2 3 4 5 8