Articles

Oppressed peasants struggle and grow stronger

In the Philippines, peasants have suffered perennial hunger and poverty meanwhile Malacañang bureaucrats bloat and indulge their corruption. Land is the basic source of living for farmers who feed the whole population

More

Pag-unlad ng uring api ang isinusulong ng CPP-NPA

Tahasang kasinungalingan, katawa-tawa at pagsusuring nakabatay sa haka-haka ang ipinagkakalat ng mga kinatawan at ahente ng mga naghaharing uri at ng mga bayarang tropa ng AFP na diumano ang NPA ang dahilan

More

Puspusang labanan ang pasismo ng rehimeng Duterte

Halos limang dekada na ang nakalipas nang ipinailalim ni Ferdinand Marcos ang buong bansa sa batas militar na nagbunsod ng kanyang brutal na paghaharing diktadura. Sa loob ng 14 na taon, matapang

More

Resist and end Duterte’s fascist regime

Almost five decades ago, Ferdinand Marcos placed the entire country under martial law which launched his brutal dictatorial rule. For 14 years, the Filipino people resisted valiantly and fought on all arenas

More

Fascism under the Duterte regime

The Duterte regime is a thinly disguised fascist state. Duterte exercises near absolute powers, employing the military and police as his armed agents to carry out his dictates. He uses anticommunism and

More
1 2 3 29