Tribute Message from Liga ng Agham para sa Bayan (LAB)

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng hanay ng rebolusyonaryong siyentista kay Fidel Agcaoili! Huwaran siya ng kasigasigan, pagpapakasakit at pagiging mapagkalinga sa mga kasama. Natatangi sa amin ang kanyang pangkalahatang upang mabisang

More

Tribute Message from NDFP – Panay

July 24, 2020 Our Highest Salute to Ka Fidel! NDF-Panay and all revolutionary forces in the region as well as allies, friends, supporters and sympathizers of the revolution are saddened by the

More

Message of Condolence from Japan Communist League

We, Japan Communist League, express our heartfelt condolence on the recent passing away of Comrade Fidel Agcaoili. We were very surprised to hear this sad news because he was very active just

More