Statements

Hinggil sa pagputok ng Bulkang Taal

Ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ay nananawagan sa lahat ng mga kasaping organisasyon nito at mga kaibigan at kaalyado sa rehiyon na magsagawa ng mga relief operation at

More
1 2 3 194