Statements - Page 3

PASIDUNGOG ALANG SA BAGONG HUKBONG BAYAN — NDFP-NEMR

Mabuhi ang ika-51 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) karong Marso 29, 2020!  Ang National Democtratic Front of the Philippines – North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR), nagpadangat sa taas nga pagsaludo

More