Scrap the TRAIN law that is plunging the people into utter destitution!

9 mins read

Statement | June 3, 2018 | Bisaya»

NDFP-North Eastern Mindanao Region are with the people in the region in strongly condemning the constant price increases of basic commodities under the anti-poor, anti-people and pro-imperialist Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law of the US-Duterte regime which started on the first month of this year.

The US-Duterte regime pushed for the implementation of the TRAIN law in the country as additional source of funds for his grandiose Build, Build, Build projects. As such, the excise tax on petroleum products was increased without removing the 12% VAT resulting to the relentless price increases of basic commodities such as rice, salt, sugar, among others.

Aside from the Downstream Oil Deregulation Law, the TRAIN law gives vast power to the capitalists to raise prices of petroleum products without the reactionary government’s price control. The imperialists are able to rake in more profit from the additional taxes being shouldered by the people.

According to April figures, the rate of inflation has reached 4.5 percent (low money value while prices of commodities are increasing) within only four months when in the past it took 5 years before reaching such proportion. With the constant rise of petroleum products other fees also increased such as fare, electricity, water, among others.

In the region alone, the people are utterly enraged at the US-Duterte regime for the endless rise of prices of basic commodities. Before the implementation of the TRAIN law, rice was at 42.00 pesos a kilo, it has now reached 51.00 pesos a kilo. Gasoline prices before the TRAIN law was implemented was at 45.00 pesos a liter, now it has reached 51.00 pesos a liter.

These all means that the people in the region are bearing the effects of the TRAIN law. Clearly there is a big difference in the current prices of basic commodities compared to when the TRAIN law was not yet in effect. Majority of the poor already found it difficult to pay for their basic needs before the imposition of the TRAIN law and it has gotten worse now.

The miserable situation of farmers and agricultural workers is worsening as prices of their products and wages have not increased. The current prices of farm products remain, such as price of bananas purchased by buyers from the farmers which remain at 9.00 pesos a kilo, while the whole coconut remain at 4.00 pesos a kilo and rice at 17.00 pesos a kilo. The farmers are more at a shortfall now because of higher farming expenditures compared to their meager yield. In addition, they are obligated to pay soaring rent of the land and other agricultural equipment to the landlord.

The previous 300.00 pesos minimum wage in the region has increased to a mere 305.00, this is far from the 1,171.00 pesos daily expenditures for a family of six to live decently.

It is clear that the people are baing killed slowly by the US-Duterte regime’s TRAIN law. Because of this more and more people are calling for an end and the rejection of the said law.

Thus, there is a need for constant arousing, organizing and mobilizing of the people to creat a strong and firm unity that will destroy the utterly anti-people and anti-nationalist laws and policies imposed by the US-Duterte regime. ###

Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR


Pamahayag | Hunyo 3, 2018

TRAIN LAW IBASURA, HILABIHANG NAGPAANTOS SA KATAWHAN!

Hugot nga ginakundena sa NDFP-North Eastern Mindanao Region kauban ang katawhan sa rehiyon, ang walay hunong nga pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton ilalom sa anti-kabus, anti-katawhan ug maki-imperyalistang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law sa rehimeng US-Duterte nga gisugdan niining unang bulan sa tuig.

Gipanghingusog sa rehimeng US-Duterte nga ipatuman ang TRAIN law sa nasud aron dugang kakuhaan og pundo para sa iyang grandyosong proyekto nga Build, Build, Build. Tungod niini dugang gipataas ang excise tax sa mga produktong petrolyo nga walay pagtangtang sa 12% nga VAT sa maong produkto nga miresulta sa walay hunong nga pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton sama sa bugas, asin, asukar ug uban pa.

Gawas sa Downstream Oil Deregulation Law, ang TRAIN law naghatag og dakung gahum sa mga kapitalista nga patas-an ang presyo sa mga produktong petrolyo nga walay pagkontrol sa presyo niini gikan sa reaksyunaryong gobyerno. Mas dagkong ginansya ug tubo ang mahakop sa mga imperyalista gikan sa dugang buluhisan nga gipapas-an sa katawhan.

Subay sa datus niining bulan sa Abril, niabot na og 4.5 porsyento ang pagtaas sa tantos sa implasyon (ubos ang bili sa kwarta samtang nagkataas ang presyo sa palaliton) sulod lang sa upat ka bulan nga diin sa nangagi mokabat pa og lima ka tuig adiser moabot niini nga porsyento. Resulta sa kanunay’ng pagtaas sa produktong petrolyo nitaas na usab ang uban pang balayrunon sa katawhan sama sa pamasahe, kuryente, tubig ug uban pa.

Dinhi lang sa rehiyon, grabe na ang kasuko sa katawhan sa rehimeng US-Duterte tungod sa walay hunong nga pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton. Sa nangagi nga wala pa ang TRAIN law, ang presyo sa bugas humay 42.00 pesos ang kilo samtang karun mokabat na sa 51.00 pesos ang matag kilo. Ang presyo sa gasolina sa wala pa ang TRAIN law mokabat og 45.00 pesos kada litro samtang karun moabot na og 51.00 pesos ang kada litro niini.

Nagpasabot lang kini nga dinhi mismo sa rehiyon nabati na sa katawhan ang epekto sa TRAIN law. Makita ang dako kaayong gintang sa presyo sa mga batakang palaliton ikompara sa nangagi nga wala pa ang TRAIN law. Bisan sa wala pa ang TRAIN law maglisod na gani og palit ang mga mayoryang kabus nga katawhan sa mga batakang panginahanglan nila mas nisamot na karon.

Mas migrabe ang lisod nga kahimtang sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma tungod sa walay pagsaka sa presyo sa ilang mga produkto ug suhulan. Sa pagkakarun nalansang ang presyo sa mga produkto sa mag-uuma sama sa, ang presyo sa saging tondan nga ginapalit sa komersyante ngadto sa mga mag-uuma anaa pa gihapon sa 9.00 pesos matag kilo, samtang ang tibuok nga lubi anaa lang gihapon sa 4.00 pesos ang kilo, sa humay mokabat lang og 17.00 pesos ang presyo sa matag kilo. Kun alkansi kanunay ang mag-uuma sa nangagi, gumikan sa kadako sa galastuhan sa pagpanguma ikompara sa kagamay sa ilang kita, mas nisamot na karon. Dugang pa obligado silang mobayad sa taas nga abang sa yuta ug uban pang himang panguma ngadto sa mga agalong yutaan.

Ang kanhing 300.00 pesos minimum nga suhulan sa rehiyon nahimong 305.00 pesos lang sa pagkakarun, layo ra kaayo kini kun itandi sa 1,171.00 pesos galastuhan sa pamuyo matag adlaw aron disenteng mabuhi ang usa ka pamilya nga adunay 6 ka membro niini.

Tin-aw nga inanay nga gipatay ang katawhan sa rehimeng US-Duterte sa TRAIN law. Mao nga daghan na ang mga nanawagan nga ihunong ug ibasura na ang maong balaod.

Busa kinahanglan ang makanunayong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan aron mugnaon ang kusgan ug lig-ong panaghiusa sa katawhan nga mobungkag sa tanang mga anti-katawhan ug anti-nasyunal nga mga balaod ug palisiya nga gipahamtang sa rehimeng US-Duterte. ###

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR

Latest from News