Kabataang Makabayan

Why celebrate KM@50?

By Prof. JOSE MARIA SISONFounding Chairman, Kabataang MakabayanFounding Chairman, Communist Party of the Philippines We celebrate the 50th anniversary of the founding of the Kabataang Makabayan (KM, Patriotic Youth) in order to

More

Why celebrate KM@50?

By Prof. JOSE MARIA SISONFounding Chairman, Kabataang MakabayanFounding Chairman, Communist Party of the Philippines We celebrate the 50th anniversary of the founding of the Kabataang Makabayan (KM, Patriotic Youth) in order to

More

Susing talumpati sa Ika-7 Pambansang Kongreso ng Anakbayan

Prop. JOSE MARIA SISONTagapangulong Tagapagtatag, Kabataang MakabayanTagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kapwa aktibista sa Anakbayan at lahat ng inyong panauhin! Malaking karangalan at kagalakan

More