parago

NPA honors Parago with 21-gun salute

[Davao Today | Kodao Productions] A New People’s Army unit in the foothills of Mt Apo honored Leoncio “Commander Parago” Pitao with a military parade and a 21-gun salute two days after

More

Red salute to Commander Parago

Central Committee and Military Commission, Communist Party of the Philippines National Operations Command, New People’s Army 30 June 2015 | The entire Central Committe, Military Commission and all cadres and members of

More

Pulang saludo kay Kumander Parago

Komite Sentral at Komisyong Militar, Partido Komunista ng Pilipinas Pambansang Kumand sa Operasyon, Bagong Hukbong Bayan 30 Hunyo 2015 | Nakatindig ang buong Komite Sentral, Komisyong Militar at lahat ng kadre at kasapi

More