Tribute Artwork from Migrante-USA

1 min read
Tribute artwork from Migrante-USA

“Maraming salamat sa inyong wagas na paglilingkod sa sambayanang Pilipino, para sa inyong pakikibaka para sa karapatan ng migranteng manggagawa at sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan.”

Latest from Messages